Olika typer av kaffebönor - en guide

  • 06 Jul, 2022

Rostade kaffebönor

Det finns tre sorters kaffebönor som används idag: arabica, liberia och robusta. De tillhör alla tre släktet kaffe och härstammar från Afrika, men skiljer sig både i vilket landskap de växer och vilket slags kaffe man kan göra av dem. Arabica är den i särklass populäraste bönan och det är förmodligen den som är i det kaffe du använder med din kaffebryggare varje morgon. Jämfört med de andra två sorterna är arabica en ganska mild, men i synnerhet väldigt mångsidig böna. Den kan rostas på flera olika sätt för att få fram olika smaker.

Robusta och liberia

Robusta utmärker sig framförallt genom sin höga halt koffein, cirka tre gånger så hög halt jämfört med arabica till exempel. Det är vanligt att använda robusta i espresso och totalt sett så står den här kaffebönan för ungefär en fjärdedel av all produktion och konsumtion. Liberia är en böna som framförallt känns igen på sin framträdande beska. Denna beska faller dock inte alla kaffe drickare i smaken och det är bara en hundradel av all kaffeproduktion som utgår från liberiabönan. En modern hybrid som heter arabusta blir allt mer populär och den är framtagen, som hörs på namnet, genom att man korsat arabica och robusta.